Çevre Politikalarımız

Çevre Politikalarımız

Kurtoğlu Endüstriyel Ürünler ailesi olarak çevremizi korumak için tüm çevre yasa ve yönetmeliklerine uyarak çevreye etkilerini kontrol altına tutmak, bu etkileri azaltarak çevresel duyarlılığımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilincin arttırılmasıyla tüm ürün, üretim faaliyetlerini çevre dostu üretim metotları ile gerçekleştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmaktır.

 

  • Çevre boyutları ile ilgili tüm yasal gereklilikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak,
  • Tesis dizaynında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak,
  • Çevre dostu politikalarımızı tüm çalışanlarımızı ve taşeronlarımızı uyarmak,
  • Mevcut üretim tesisi ve yeni kurulması planlanan tesislerimiz de enerji verimliliğini artırarak devletler arası iklim değişikliği politikalarına destek vermek,
  • İnsan sağlığını ve doğal dengeyi koruyarak sürekli bir ekonomik kalkınmaya imkan verecek şekilde doğal kaynakların akılcı bir şekilde yönetimini sağlamak ve gelecek nesillere yakışır bir doğal, fiziki ve sosyal çevre bırakmak